Syukuran pembukaan Klinik Dr. Li Kelapa Gading

Acara syukuran Dr. Li bersama anak-anak yatim binaan Yayasan Dulur Salembur
atas dibukanya Klinik Dr. Li di Kelapa Gading dan sekaligus Syukuran Ulang Tahun Anaknya.
Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan dimudahkan dalam segala urusan.
dan untuk kliniknya semoga mendapat kelancaran dalam menjalankan usahanya.
Amin..