Budak Yatim


Budak Yatim

Anjeun miang kaalam kalanggengan 
taya pangyuga jeung pangdoa
sedeng hate mitineung ringrang honcewang

Kiwari kuring sorangan 
Jadi budak yatim
taya panutan jeung kacintaan 
taya pangdeudeuh jeung pamuntangan 
bongan aranjeun mariang naringgalkeun
duh diri.....

Hariring Do’a hawar-hawar di tengah peuting
Ngagupay diri ngudag katineung
Dalinding angin peutig nurihan rumbay cisoca
Reumbay hariwang kamelang
Kiwari diri ngan sorangan
Jadi budak yatim
…………


By. Saefi