Rasulullah

Rasulullah

By. Evi Novitasari

Yaa Rosulullah…
Engkaulah pelita hidup kami
Engkau sebagai penerang zaman
Engkau mengajarkan kami tentang kebenaran

Yaa Rasululloh…
Engkau datang sebagai rahmat utnuk kami
Disaat kejahiliyahan dan kezoliman menyebar
Ke seluruh negara-negara

Yaa Rosululloh…
Engkau kabarkan kepada kami
Tentang perintah-perintah untuk berbakti kepada Allah
Engkau membawa mereka yang tersesat
Engkau mengajaknya untuk bertaubat

Yaa Rasululloh…
Betapa banyak pengorbanan dan Perjuanganmu untuk kami
Engkaulah pengakhir dari segala Rasul
Kami berterimakasih  atas kebaikanmu untuk kami
Aku berharap semoga budi baik Rasulullah

Dapat dicontoh oleh generasi baru.