Membangun generasi muda dengan ahlak yang mulia

Membangun generasi muda dengan ahlak yang mulia.
dalam kegiatan rutin Dzikir jumat dan doa bersama di
rumah yatim yayasan Dulur Salembur
Anak-anak yatim binaan diajarkan agar selalu mandiri dan memiliki ahlak yang mulia, mandiri serta cerdas, sebagaimana
sejalan dengan Visi yayasan Dulur Salembur, yaitu:
"Bersama menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berpendidikan dan berahlakulkarimah serta mewujudkan generasi yang mandiri dan bermartabat".
Semoga Allah SWT senantiasa memandaikan dan meridhoi segala niat baik kita semua.
Aamiin