Selamat Hari Guru

Yayasan Dulur Salembur mengucapkan
Selamat Hari Guru 25 November 2019
"Setiap Orang adalah Guru,
Setiap Rumah adalah Sekolah"
(Ki Hajar Dewantara)