Mutiara Hati

Berbahagialah bagi orang orang yang dijaga dari hawa nafsu, marah dan sifat tamak.

Gambar mungkin berisi: teks