Yuuk kenali 3 Jenis Zakat

Yuuk kenali 3 Jenis Zakat
1. Zakat Fitrah
Yaitu Zakat yang dikeluarkan umat islam pada bulan Ramadhan. Besarnya sama dengan 3,5 liter beras.
2. Zakat Ma'al
Yaitu zakat yang dikenakan pada harta milik individu / perorangan dengan syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan.
3 Zakat Penghasilan
Zakat ini dikeluarkan oleh perorangan atau perusahaan sebesar 2,5% dari penghasilan yang di dapat dari hasil usaha atau kerja.

Gambar mungkin berisi: teks